De Verenigingskosten

 Energieverbruik

 

Iedere Boxx beschikt over een tussenmeter voor het elektraverbruik.

Het individuele verbruik van elektra wordt tweemaal per jaar op basis van het werkelijk verbruik afgerekend.

Medio april en oktober worden de eigenaren verzocht om een opgave van de meterstanden, waarna de facturen in mei en november worden verstuurd.

De prijzen voor het energieverbruik zijn:

Vastrecht elektra per maand      €.       2,25
Variabel elektra per KwH           €.         0,35

 

Na het stukvriezen van de watermeters in de winter 2011/2012, is besloten dat de individuele watermeters niet meer opgenomen zullen worden.

Het waterverbruik is op €. 1,10 per half jaar per Boxx-eigenaar vastgesteld.


Automatische incasso

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd dat alle kosten via een doorlopende machtiging geïncasseerd worden.

Met een automatische incasso worden de Service-kosten rond de data 15 januari en 15 juli van uw rekening afgeschreven.


Voor het individuele energieverbruik wordt altijd eerst een factuur verzonden, voordat dit bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.

Geagendeerde incasso-opdrachten worden altijd vooraf aangekondigd via de bij het bestuur bekende e-mail-adres of via deze web-site.